ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖІ ТОВАРУ
В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «Roomdepot.in.ua/ua»

(Договір публічної оферти)

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Парнивода Сергій Васильович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису 21.10.2013, 2 353 000 0000 032384, реєстраційний номер облікової картки 3110705296 (далі Продавець), з одного боку, та фізична особа або суб'єкт підприємницької діяльності, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом оформленням замовлення Товару на сторінці даного інтернет-магазину (далі – Замовник), з іншого боку, спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Договір про продаж Товару (далі – Договір) про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Продавець – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Парнивода Сергій Васильович, що здійснює роздрібну торгівлю меблями на Сайті.
1.2. Замовник – фізична особа або суб'єкт підприємницької діяльності, який уклав з Продавцем Договір.
1.3. Фабрика (Виробник) – будь-яка фізична або юридична особа, яка передає Товар Продацю для здійснення його продажу на Сайті.
1.4. Експедитор (Поштова служба) – будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює організацію перевезення Товару та надає комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією перевезення відправлень.
1.5. Товар – будь-яка товарна позиція, яка розміщена на сторінках даного інтернет-магазину (Сайт).
1.6. Маркування (етикетка, схема складання, лист комплектування) – написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або на самому товару, нанесені на пакуванні чи вкладені всередині упаковки Фабрикою , потрібні для розуміння послідовності збирання Товару, ідентифікації, підтвердження автентичності цього Товару конкретної Фабрики.
1.7. Сайт – інтернет магазин меблів Roomdepot, веб-сторінка даного інтернет-магазину, яка розміщена за інтернет адресою roomdepot.in.ua/ua/.
1.8. Умови продажу Товару – умови оплати та доставки, обміну та повернення, які встановлюють порядок та умови продажу Товару, які пропонує Продавець. Умови продажу товару (далі –
Умови) розміщені на сайті Продавця https://roomdepot.in.ua/ua/
1.9. Замовлення – умовне визначення продажу товару Продавцем з наявності або виготовленням Виробником, що було відповідно оформлено Замовником, шляхом вибору конкретного Товару, його модифікації на сторінці Сайту, внесенням в електронну форму потрібної інформації для виконання Умов продажу товару Продавцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст 633, 641, 642, 638-640 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому, без будь-яких винятків та обмежень, шляхом оформлення замовлення на Сайті Продавця або після направлення пропозиції на укладення Договору, в порядку, передбаченому цим Договором.

2.2. Замовником за умовами даного Договору можуть виступати фізичні особи, юридичні особи або фізичні особи-підприємці.

2.3. Продавець продає Замовнику товар на умовах цього Договору та згідно з Умовами продажу товару, затвердженими Продавцем.

2.4. Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, Умовами продажу товару. Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Замовника про наявність Договору та Умов, крім публікації його на Сайті.

2.5. Шляхом оформлення Замовлення на Сайті, Замовник підтверджує, що ознайомився зі змістом цього Договору, Умовами продажу товарів, з характеристиками Товару, ціною Товару, та погоджується з Умовами, чинними на момент укладення Договору та розміщеними на Сайті Продавця roomdepot.in.ua/ua/ , і зобов’язується їх виконувати.

2.6. Прийняття Продавцем Замовлення, визначених цим Договором, оформляється рахунком-фактурою (додаток №1 до цього Договору), у якій зазначаються такі відомості: назва товару, інформація про певні характеристики Товару, інформація про Замовника, інформація про вартість Товару, форма розрахунку.
2.7. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати Умови шляхом розміщення змінених умов на своєму сайті.
2.8. Зміни до даного Договору оприлюднюються шляхом розміщення Договору на Сайті Продавця roomdepot.in.ua/ua/.
2.9. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення Продавцем інформації про ці зміни, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації або з дати розміщення нової редакції Договору на Сайті Продавця roomdepot.in.ua/ua/
2.10. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

2.11. Шляхом укладання цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар на Сайті, який продається за умовами цього Договору, а саме про його: форму, розміри, зовнішній вигляд, дизайн, колір, якість, характеристики матеріалу, з якого Товар виготовлений та інформації про його Виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення та згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками. Вартість, кількість, асортимент та якість Товару визначаються у додатку №1 до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.12. Допустима похибка в розмірах Товару від 2 до 3 см (згідно з ГОСТ 19917-93), що не є підставою для повернення товару. Фабрики виробники залишають за собою право вносити зміни в комплектацію, конструкцію та колірні відтінки виробів, які не впливають на їх основні функції та призначення.

2.13. Зображення Товару, представлені на Сайті, надані офіційними Фабриками виробниками товарів; відтінки матеріалів можуть відрізнятися від реальних. Окрім індивідуальних фізіологічних особливостей людини сприймати колір, відтінки на Сайті можуть відрізнятись залежно від особливостей технічних засобів передачі інформації, за допомогою яких споживач вільно здійснює свідомий вибір Товару на Сайті. Оскільки у випадках Замовлення Товару під індивідуальне замовлення та/або за зразками (ескізами) Замовника, у тому числі Товар має індивідуально-визначені властивості, а саме: нестандартні розміри, зовнішній вигляд, конструкцію, доповнення зовнішніми деталями (інша меблева фурнітура), тканини які були обрані Замовником перед Замовленням, містить інші характеристики, які є відмінними від стандартних, такий Товар обміну / поверненню не підлягає, тому для ухвалення остаточного рішення рекомендуємо звернутися до найближчого до Вас магазину для огляду оригінальних зразків або вибрати Товар з наявності.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовлення оформляється Замовником самостійно через Сайт або після направлення пропозиції Продацю. Після оформлення замовлення Продавець зв'язується із Замовником для уточнення інформації про Замовлення.

3.2. Для оформлення Замовлення Замовнику слід зазначити свої контактні дані (ПІБ, адреса електронної пошти, телефон, адреса доставки).

3.3. Надання недостовірної інформації може стати підставою для відмови у поверненні Товару належної/неналежної якості та виплати Замовнику грошових коштів.

3.2. Надання недостовірної інформації може стати причиною неможливості доставити Товар, одразу вказуйте точне місце вивантаження/доставки (у зв'язку з габаритами автомобіля, який доставляє за адресою; відсутність вибраного Експедитора, чи його поштових відділень у вашому населеному пункті – заздалегідь перевіряйте наявність представництв Поштової служби, точну назву Поштової служби у вашому місті, обов'язково при виборі відділення - уточніть у менеджера об'ємну вагу, довжину найдовшої частини Товару замовленого, тому що більшість меблів приймають тільки вантажні відділення, більшість Поштових служб мають обмеження у доставці Товару довжиною не більше 270 сантиметрів.

3.3. Вказуючи персональні дані, Замовник автоматично дає згоду на використання, обробку та зберігання наданої інформації Продавцем. Продавець зобов'язується використовувати інформацію виключно для підтримки процесу продажу, не розголошувати отриману від Замовника інформацію третім особам, за винятком агентів та третіх осіб, що діють на підставі договору з Продавцем та які беруть участь у виконанні зобов'язань Продавця перед Замовником, крім випадків, передбачених законодавством України. Інформація про Замовника зберігається в системі Сайту з моменту реєстрації або оформлення купівлі до моменту видалення облікового запису Замовником і недоступна для перегляду іншими користувачами Сайту. Замовник має право змінити інформацію у своєму обліковому записі або видалити її у будь-який час. Сторони підтверджують, що ознайомлені із вимогами закону України «Про захист персональних даних» і зобов’язуються його виконувати.

3.4. Інформаційні матеріали до Товару, представлені на Сайті, мають довідковий характер та не можуть сприйматися як гарантія наявності описаних властивостей та характеристик у Товару. Джерелом інформаційних матеріалів до Товару є Фабрика виробник Товару. Для уточнення інформації щодо Товару, Замовник може звернутися до Служби підтримки клієнтів Сайту. Продавець не несе відповідальності у випадку, якщо наповнення конфігурації продуктів, представлених на Сайті, змінено Фабрикою без попередження. Продавець не відповідає за правильність зазначених на Сайті характеристик, а також за можливі помилки різного характеру. Зображення Товару на Сайті можуть відрізнятись від фактичного виду Товару. За інформацію про Товар, розміщену на сторонніх ресурсах, Продавець відповідальності не несе.

3.5. Замовлення вважається виконане, після надходження готового Товару з Фабрики на один із складів Продавця та повністтю оплачено Замовником згідно із рахунком-фактурою. Постачання Товару здійснюється згідно з Умовами продажу товарів, зазначеними на Сайті в розділі «Оплата та Доставка».

3.6. Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем або Поштовою службою, а також самостійно Замовником зі складу Продавця. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Замовнику несе Продавець. У разі доставки Товару Поштовою службою, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Замовнику несе Експедитор. Продавець зобов'язується доставити Товар Замовнику протягом терміну, попередньо узгодженого із Замовником але не пізніше термінів вказаних в Умовах продажу товарів. Право власності на Товар переходить до Замовника у момент повного розрахунку з Продавцем. Замовнику може бути відмовлено в оформленні Замовлення Товару за відсутності йогона склад.

3.7. Замовник зобов’язується завчасно (не менше як за 5 робочих днів) повідомляти Продавця про зміну адреси доставки, зміну отримувача Товару та іншої важливої інформації, яка може вплинути на виконання доставки Товару Замовнику.

3.8. Замовник має право анулювати оформлене Замовлення, зв'язавшись з Продавцем за телефонами, зазначеними на Сайті в день оформлення замовлення, якщо на момент анулювання Замовлення Товар ще не був відправлений. При цьому Продавець зобов'язується повернути Замовнику суму внесеної ним передоплати за вирахуванням комісій банківських установ за перерахування та зарахування коштів, а також видатків, понесених Продавцем для виконання Замовлення на день його анулювання.

3.9. У разі ануляції Замовлення в будь-який інший день або за умови ануляції після відправлення Товару в день замовлення повернення суми внесених коштів здійснюється на умовах повернення товару (Розділ 4)

3.10. У разі дострокового припинення Договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Замовником Договору, Умов продажу товару, до моменту доставки Товару Замовнику, Продавець зобов'язується повернути Замовнику 100 (сто) % передоплати за Товар на протязі 2-х (двох) робочих днів.

3.11. У разі неможливості виконання Замовлення, продажу товару Продавцем, який відсутній у наявності на складі, не може бути виготовлений у зазначений термін через відсутність матеріалів або комплектуючих у Виробника або непередбачуваного підвищення ціни на Товар Виробником, про що стало відомо після внесення передоплати, Замовник має право вибрати аналогічний товар у Продавця або вимагати анулювати Замовлення з поверненням суми передоплати. Передоплата повертається Замовнику протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту отримання вимоги.

3.12. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, після передачі замовлення на виробництво Виробнику та сплати вартості Товару, Продавець має право не повертати Замовнику сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково у розмірі не більше ніж 1 (один) % від загальної вартості Товару, який був замовлений Замовником. Продавець має право повернути кошти Замовнику у будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода Сторін за цим Договором.

3.13. Продавець може анулювати Замовлення попередньо повідомивши Замовника шляхом направлення електронного повідомлення про розірвання Договору, якщо Замовник не вніс належної передоплати протягом 3 (трьох) робочих днів.

3.14. Продавець може анулювати Замовлення, доставку та оплату якого Замовник відкладає на строк більше 30 (тридцять) днів, з поверненням Замовнику суми внесених ним коштів на умовах повернення Товару (Розділ 4), при цьому сума передоплати не повертається. У разі неможливості Продавця доставити замовлений Товар за строк більше 30 (тридцять) днів від оголошених в Умовах продажу товару, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець зобов'язується повернути Замовнику 100 (сто) % передоплати за Товар на протязі 2-х (двох) робочих днів або за домовленістю сторін зробити пропорційне зменшення вартості товару до моменту доставки або запропонувати Замовнику вибрати інший товар з оговореною знижкою від Продавця.

3.15. Продавець може анулювати Замовлення, після відправки Товару Поштовою службою з послугою (післяплата, заборона видачі тощо), якщо Замовник відкладає отримання посилки більше ніж на 7 (сім) робочих днів. Продавець має право не повертати Замовнику сплачені ним кошти згідно рахунку-фактури Замовлення. Посилка буде повернута на склад Продавця або буде складена відповідна заява Експедитору для відмови повернення та отримання даного Товару назад.

3.16. Замовник зобов'язується сплатити повну вартість Товару, 100 (сто) % у день отримання Товару. При замовленні Товару з наявності на складі Продавця з подальшою доставкою або відправкою його, або в разі відсутності Товару на складі Продавця, оплата Товару здійснюється в наступному порядку: Замовник зобов'язується сплатити залежно від типу товару та обраного способу доставки від 20 % до 50 % вартості Товару протягом 3 (три) робочих днів з моменту Замовлення як гарантійне підтвердження Замовлення; Замовник зобов'язується оплатити частину вартості Товару, що залишилася, але не пізніше дня отримання товару.

4. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ

4.1. Відповідно до «Закону про захист прав споживача», Ви маєте право обміняти або повернути куплений у нас Товар протягом перших 14 днів після покупки, оскільки інтернет-магазин Roomdepot працює з доставкою по всій Україні, то ми вважаємо перший день — не з дня замовлення та (або) оплати Товару, а з дня фактичного отримання Вами Товару, день доставки, але при дотриманні сукупності наступних умов (умови повернення):

а) обміну або поверненню підлягає тільки новий Товар, який не був у вжитку і не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, пошкоджень деталей від вологості, інших пошкоджень;

б) Товар не збирався та не монтувався, а також збережений його товарний вигляд;

в) збережено цілість упаковки Товару та її компоненти;

г) збережено комплектацію Товару, ярлики, інструкції та заводське маркування;

д) пред'явлений товарний чек та (або) накладна підтверджуючі факт покупки Товару на Сайті та документ підтверджуючі доставку товару (декларація, документ Експедитора з датою доставки).

4.2. Поверненню не підлягають такі Товари та товари, які належить до переліку товарів у додатку № 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172:

 • Товари, виготовлені на замовлення (меблі з вибором тканини, корпусні меблі нестандартних розмірів тощо);
 • перо-пухові вироби, постільна білизна, матраци.

4.3. Претензії щодо кількості та/або асортименту та/або якості (за видимими недоліками Товару), та/або комплектності Товару Замовник зобов'язаний пред'явити Продавцеві в момент прийому-передачі Товару в т.ч. за допомогою телефонного зв'язку, якщо доставка Товару здійснювалася Поштовими службами.

4.4. Розрахунок із Замовником проводиться виходячи з вартості Товару на момент його покупки. Якщо Товар придбано з доставкою (акційною доставкою магазину), то при поверненні Товару вартість доставки не повертається. Повернення Товару здійснюється за рахунок Замовника в обидві сторони згідно тарифів Поштової служби. У разі неможливості повернути гроші в день повернення Товару — гроші повертаються за домовленістю сторін, але не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів.

4.5. Відповідно до законодавства України, Замовник може пред'явити претензії щодо Товару виключно до повної передачі його – оглядайте Товар відразу, у присутності Експедитора. Важливо, при отриманні оглянути візуально пачки на цілісність їх, на відсутність будь-яких механічних пошкоджень, якщо виявили сліди пошкодження картонної пачки (упаковки) - рекомендується відразу зафіксувати це місце (фото, відео) та обережно відкрити пачку (упаковку) в цьому місці для огляду самої деталі на ймовірне пошкодження.

5. УМОВИ ГАРАНТІЇ

5.1. Гарантійний термін меблів для дому 18 місяців, якщо інше не зазначено гарантійними документами від Виробника, на відповідний товар. Гарантійний термін починає дію з моменту підписання Замовником накладних або моменту поставки відповідного Товару або інші терміни, передбачені чинним законодавством України. Гарантія діє тільки при наявності Маркування. Зауважимо, що повернення та обмін виробів проводиться, якщо Товар не використовувалися, збережено його товарний вигляд, повністтю ціла упаковка та обов'язково наявні всі Маркування.

5.2. При виявленні рекламацій (ушкодженого Товару), зв'яжіться за вказаними телефонами на Сайті з нашим менеджером для швидкого вирішення проблеми, відправивши нам на електронну пошту (вайбер) наступну інформацію:

- фото пошкоджених деталей;

- фото Маркування (фабричної етикетки на упаковці виробу);

- фото схеми збирання із зазначеними пошкодженими деталями.

5.3. Сторони домовилися, що у разі якщо Товар, який був доставлений Замовнику є неукомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Товар має фабричні недоліки, Продавець зобов'язаний доукомплектувати товар або доставити комплект необхідних деталей за свій рахунок. Терміни усунення недоліків Товару, що обумовлюються Сторонами окремо.

5.4. Обов'язково зберігайте упаковку від меблів, Маркування до остаточного збирання! У разі необхідності заміни пошкодженого елемента на новий, Виробник може вимагати повернути йому браковану деталь разом із упаковкою, в якій вона була з усіма Маркуваннями. Рекламації приймаються та будуть розглянуті за умови наявності нашої накладної та Маркувань (етикетка, схема складання, лист комплектування) Виробника на виробі, та відсутність слідів збирання, експлуатації Товару.

5.5. Причини рекламації з вини виробника:

 • некомплектність виробу;
 • нестача пачок;
 • неякісна обробка деталей (поклейка кромки, сколи ДСП, поклейка плівки ПВХ);
 • неправильне свердління деталей.

5.6. Гарантія не поширюється:

1) У разі механічних пошкоджень з вини Замовника;

2) Порушено правила та умови експлуатації меблів (перевантаження, використання не за призначенням);

3) Відновлення складання та ремонт меблів здійснювалися Замовником самостійно;

4) Меблі пошкоджені внаслідок дії домашніх тварин, вогню, агресивних рідин, а також з ознаками недбалого користування;

5) Змінено конструкцію виробу або комплектуючих Замовником;

6) Вийшов гарантійний термін;

7) Якщо є дефекти, які були повідомлені або відомі Замовнику до продажу і через те, що Замовник отримав індивідуальну знижку.

8) Гарантія не поширюється на вироби, які були зібрані, незважаючи на видимі дефекти або були пошкоджені Замовником під час їх експлуатації.

5.7. У разі, коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості Товару, Виробник зобов'язаний у визначений термін з дня отримання від Замовника згоди організувати проведення експертизи Товару. Експертиза проводиться за рахунок Виробника. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі Товару Замовнику, внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання або транспортування або дій третіх осіб, вимоги Замовника не підлягають задоволенню, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виробнику витрати на проведення експертизи.

5.8. У разі виявлення істотних недоліків, що виникли з вини Виробника товару, підтверджених висновком експертизи, Замовник має право пропорційного зменшення вартості Товару, ремонту його, або вимагати заміни Товару на такий самий Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця на складі.

5.9. Гарантійне обслуговування включає:

 • проведення ремонтних робіт та заміну дефектних частин виробу;
 • пропорційного зменшення ціни;
 • усунення недоліків Товару за рахунок Продавця;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

Термін гарантії у такому разі продовжується на час знаходження виробу у ремонті.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом надходження оплати вважається день зарахування коштів на рахунок Продавця. При оплаті Замовлення готівкою моментом оплати вважається день передачі коштів Продавцю.

6.2. Розрахунки між Сторонами за Умовами продату товару, Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів: шляхом перерахування Замовником визначеної Додатком №1 до Договору грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару; за допомогою терміналів «ПриватБанк»; оплата через «Приват24»; оплата Експедитору. Датою оплати Замовника вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця або до каси Продавця.

6.3. У разі порушення, невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Умовами продажу товару, сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.4. У разі відмови Замовника від прийняття Товару виготовленого на замовлення (меблі з вибором тканини, меблі з вибором віддінків фарбування, меблі нестандартних розмірів тощо), що відповідає умовам Замовлення, та/або у разі відмови Замовника в оплаті повної вартості Товару при його отриманні, Замовник сплачує Продавцю штраф у розмірі 30% вартості Товару та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу штрафу. Строк нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань є більшим, ніж це передбачено ч. 6 ст. 232 ГКУ, і становить 1 рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

6.5. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Замовником (оформлення Замовлення на Сайті) і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем та Замовником.

6.6. Договір може бути достроково припинено:

 • за взаємною згодою Сторін;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор);
 • у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

6.7. Всі спори, що виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Умов продажу товару, Договору вирішуються шляхом проведення переговорів у моживості досудового врегулювання спору .

6.8. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Інформація вважається доведеною до відома Замовника, якщо вона розміщена на Сайті Продавця.

6.10. Недійсність окремих положень Умов продажу товару, Договору не передбачає недійсність Договору в цілому.

6.11. Продавець зареєстрований на 2-й групі та є платником єдиного податку на спрощеній системі оподаткування 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Згідно з цим Договором сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
7.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з цим Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму , масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею сторін, відбулися після набрання чинності цим Договором, безпосередньо впливають на дії сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором.
7.3. Сторона, яка опинилася під впливом обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про виникнення та тривалість форс-мажору.
7.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс- мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово – промисловими палатами.


ДОГОВІР ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ

в договорі купівлі-продажу меблів на умовах публічної оферти

м. Біла Церква

«26» липня 2022 року

Фізична особа-підприємець Парнивода Сергій Васильович, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серія АГ № 763015, та який є Виконавцем за договором продажу-купівлі меблів на умовах публічної оферти, надалі іменований по тексту цього Договору як Первісний Виконавець та

Фізична особа-підприємець Парнивода Аліна Олександрівна, надалі іменований по тексту цього Договору, як Новий Виконавець, та

Фізична особа, яка уклала в якості Замовника з Первісним Виконавцем договір про купівлю-продаж меблів на умовах публічної оферти (надалі – Основний договір) та є клієнтом інтернет-магазину меблів Roomdepot.in.ua , надалі іменований по тексту цієї угоди, як Замовник, враховуючи що :

- Новий виконавець з «16» липня 2022 року також матиме право здійснювати підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому на сторінці інтернет магазину меблів Roomdepot.in.ua, в якому оформлене замовлення Замовника, уклали цей договір про заміну сторони за Основним договором, якою є Первісний Виконавець на Нового Виконавця.

у відповідності з цим договором :

Первісний Виконавець уступає (передає), а Новий Виконавець набуває всіх прав та приймає на себе виконання всіх зобов’язань Виконавця за Основним договором, укладеним між Первісним Виконавцем та Замовником, з моменту набрання чинності цим Договором.

Замовник надає свою згоду на заміну Виконавця в Основному договорі укладеному між Первісним Виконавцем та Замовником.

Вся попередня оплата сплачена Замовником на рахунки Первісного Виконавця, враховуватиметься Новим Виконавцем при купівлі-продажу товарів і укладанням цього Договору Замовником, як Кредитором, у відповідності до статті 520 Цивільного кодексу України, надається згода на переведення боргу Первісного Виконавця, який полягає в здійснені купівлі-продажу товарів згідно діючого прайсу на суму вказану в рахунку Замовника, на Нового Виконавця.

Цей договір набуває чинності з моменту сплати Замовником відповідної квитанції з реквізитами Нового Виконавця. Договір дійсний до 31.12.2023 року.

У разі несплати відповідної квитанції з реквізитами Нового Виконавця, протягом 5 календарних днів - Основний договір вважатиметься розірваним внаслідок односторонньої відмови від Основного договору Первісного виконавця.